Trong những năm qua, chúng tôi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, các sản phẩm in ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tem

Thông số cơ bản
CÔNG TY TNHH IN HẢI VIỆT
TEM ( CHẤT LIỆU DECAL GIẤY)
2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm
100 tem 100.000 120.000 160.000 180.000 240.000 280.000 320.000 320.000 415.000
200 tem 120.000 160.000 200.000 260.000 330.000 360.000 400.000 400.000 540.000
300 tem 140.000 200.000 260.000 320.000 380.000 415.000 465.000 465.000 650.000
400 tem 165.000 220.000 300.000 355.000 415.000 465.000 515.000 515.000 765.000
500 tem 180.000 240.000 320.000 390.000 455.000 500.000 565.000 565.000 870.000
600 tem 190.000 280.000 345.000 410.000 485.000 540.000 615.000 615.000 980.000
700 tem 200.000 300.000 365.000 430.000 510.000 580.000 665.000 665.000 1.000.000
800 tem 225.000 320.000 390.000 455.000 540.000 615.000 715.000 715.000 1.190.000
900 tem 230.000 330.000 400.000 475.000 570.000 650.000 765.000 765.000 1.299.000
1000 tem 245.000 340.000 410.000 495.000 600.000 695.000 815.000 815.000 1.400.000

*Lưu ý:

  • Decal Nhựa : cộng thêm 30%
  • Decal Bể: cộng thêm 60%
  • Cán màng: 5.000đ/tờ/mặt
  • Thời gian: 1 ngày
SẢN PHẨM liên quan