Trong những năm qua, chúng tôi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, các sản phẩm in ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.

Bằng khen

Thông số cơ bản
CÔNG TY TNHH IN HẢI VIỆT
BẰNG KHEN
                   100 cái 200 cái 300 cái 400 cái 500 cái 600 cái 700 cái 800 cái 900 cái 1000 cái
A5 (14,8 x 21 cm) 160.000 290.000 440.000 550.000 660.000 760.000 860.000 940.000 1.010.000 1.080.000
A4 (21 x 29,7 cm) 280.000 530.000 780.000 880.000 1.000.000 1.140.000 1.260.000 1.360.000 1.460.000 1.540.000
A3 (29,7 x 42 cm) 530.000 1.000.000 1.410.000 1.760.000 2.050.000 2.340.000 2.590.000 2.800.000 2.970.000 3.050.000

*Lưu ý:

  • Quy cách : Giấy F150 – 200 – 250 gsm hay C150 – 200 – 250 gsm | In 1 mặt – không màu nền
  • Thời gian: 1 – 2 ngày
  • In tên cho từng cái cộng thêm 20%
SẢN PHẨM liên quan